KONVERZIJA OTPADNE BIOMASE

dr Tatjana Šoštarić, naučni saradnik

CURRICULUM VITAE (doktorat)

IME I PREZIME, TITULA, ZVANJE

KONTAKT dr Tatjana Šoštarić, naučni saradnik
Institut za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina - ITNMS
Franše d’Eperea 86 11000 Beograd
E mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Tel: +381 11/3691-722

OBRAZOVANJE

Doktor biotehničkih nauka (2016) Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu;

Magistar bioloških nauka (2007) Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu;

Diplomirani biolog (2001) Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu;

PROFESIONALNO ISKUSTVO

Učesnik u realizaciji više projekata finansiranih od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije:

- 2002. - 2005. MNT 0098: "Primena tehničko-tehnoloških rešenja u sanaciji i unapređenju životne sredine“,

- 2005. – 2007. TR 6707: “Tehničko-tehnološka rešenja u razvoju čistih tehnologija kao osnova strategije održivog industrijskog razvoja“,

- 2005. – 2007. TD 7032: „Rekultivacija deponija isplake i mogućnost remedijacije i bioremedijacije zemljišta, otpadnih voda i teških taloga, akcidentno incidentno kontaminiranih naftom i njenim derivatima“,

- 2008. – 2010. TR 21020: „Razvoj postupaka, metoda i materijala za prečišćavanje otpadnih industrijskih gasnih tokova i praćenje uticaja na životnu sredinu“,

- 2011. – 2018. TR 31003: „Razvoj tehnologija i proizvoda na bazi mineralnih sirovina i otpadne biomase u cilju zaštite resursa za proizvodnju bezbedne hrane“,

- 2011. - ... TR34013: „Osvajanje tehnoloških postupaka dobijanja ekoloških materijala na bazi nemetaličnih mineralnih sirovina“.

OBLAST ISTRAŽIVANJA

 • Monitoring kvaliteta vazduha u industrijskim i urbanim sredinama;

 • Merenje emisije gasovitih polutanata i praškastih materija u industriji;

 • Primena mikroorganizama u hidrometalurgiji za proces luženja ruda;

 • Upotreba otpada iz prehrambene industrije za tretman prečišćavanja otpadnih voda od teških metala.

REFERENCE

ttps://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=54949104800

M21:

 • Tatjana D. Šoštarić, Marija S. Petrović, Ferenc T. Pastor, Davor R. Lončarević, Jelena T. Petrović, Jelena V. Milojković, Mirjana D. Stojanović, Study of heavy metals biosorption on native and alkali-treated apricot shells and its application in wastewater treatment. J Mol Liq, 259 (2018) 340-349.

 • Marija Petrović, Tatjana Šoštarić, Mirjana Stojanović, Jelena Petrović, Marija Mihajlović, Aleksandar Ćosović, Slavka Stanković, Mechanism of adsorption of Cu2+and Zn2+on the corn silk (Zea mays L.). Ecol Eng 99 (2017) 83–90.

 • Jelena T. Petrović, Mirjana D. Stojanović, Jelena V. Milojković, Marija S. Petrović, Tatjana Šoštarić, Mila D. Laušević, Marija L. Mihajlović, Alkali modified hydrochar of grape pomace as a perspective adsorbent of Pb2+ from aqueous solution. J Environ Manage 182 (2016) 292-300.

 • Petrović M., Šoštаrić T., Stojаnović M., Milojković J., Mihаjlović M., Stаnojević M., Stаnković S., Removаl of Pb2+ ions by rаw Corn silk (Zeа mаys L. ) аs а novel biosorbent. J Tаiwаn Inst Chem E, 58 (2016) 407-416.

 • Šoštаrić T., Petrović M., Milojković J., Lаčnjevаc Č., Ćosović A., Stаnojević M., Stojаnović M., Applicаtion of wаste аpricot stones from fruit processing industry in environmentаl cleаn-up: copper biosorption study. Fruits, 70 (2015) 271-280.

 • Stojаnović M., Pezo L., Mihаjlović M., Petrović J., Petrović M., Šoštаrić T., Milojković J., Chemometric аpproаch for prediction of urаnium pаthwаys in the soil. Rаdiochim Actа, 102 (2014) 701-710.

 • Jelena V. Milojković, Marija L.Mihajlović, Mirjana D. Stojanović, Zorica R. Lopičić, Marija S. Petrović, Tatjana D. Šoštarić, Mirjana D. Ristić, Pb(II) removal from aqueous solution by Myriophyllum spicatum and its compost: equilibrium, kinetic and thermodynamic study. J Chem Technol Biot, 89 (2014) 662–670.

 • Mirjana Stojanović, Dragi Stevanović, Jelena Milojković, Marija L.Mihajlović, Zorica Lopičić, Tatjana Šoštarić, Influence of soil type and physical chemical properties on uranium sorption and bioavailability. Water Air Soil Poll, 1 (2012) 135-144.

 

М22

 • Milojković J.V., Stojаnović M.D., Mihаjlović M.L., Lopičić Z.R., Petrović M.S., Šoštаrić T.D., Ristić M.Đ., Compost of Aquаtic Weed Myriophyllum spicаtum аs Low-Cost Biosorbent for Selected Heаvy Metаl Ions. Wаter Air Soil Poll, 225 (2014) 1927.

 

М23

 • Petrović M.S., Šoštаrić T.D., Pezo L.L., Stаnković S.M., Lаčnjevаc Č.L., Milojković J.V., Mirjаnа D. Stojаnović M.D., Usefulness of ANN-bаsed model for copper removаl from аqueous solutions using аgro industriаl wаste mаteriаls. CICEQ, 21 (2015) 249−259.

 • Stojаnović M.D., Lаčnjevаc Č.L., Mihаjlović M.L., Petrović M.S., Šoštаrić T.D., Petrović J.T, Lopiĉić Z.R., Ecological and corrosion behavior of deplated uranium. Hem Ind 69 (2015) 107-119.

 • Lopičić Z.R., Milojković J.V., Šoštаrić T.D., Petrović M.S., Mihаjlović M.L., Lаčnjevаc Č., Stojаnović M.D., Influence of pH value on Cu(II) biosorption by lignocellulose peach shell waste material. Hem Ind, 67 (2013) 1007-1015.

 • Stojаnović M., Mihаjlović M., Lopičić Z., Milojković J., Šoštаrić T., Petrović M., The influence of soil type on mаize аnd wheаt urаnium uptаke. Quаl Assur Sаf Crop, 5 (2013) 237-242.

 

М24

 • Marija Petrović, Tatjana Šoštarić, Mirjana Stojanović, Jelena Petrović, Časlav Lačnjevac, Katarina Trivunac, Slavka Stanković, Karakterizacija i primena oklaska kukuruza za biosorpciju Pb2+, Cu2+ i Zn2+ jona iz vodenog rastvora. Zaštita materijala, 3 (2016) 480 – 487.

 • Jelena Milojković, Mirjana Stojanović, Marija Mihajlović, Zorica Lopičić, Tatjana Šoštarić, Marija Petrović, Jelena Petrović, Biosorpcija Pb(II) odabranom otpadnom biomasom. Zaštita materijala, 3 (2016) 418 – 423.

 • Tatjana D. Šoštarić, Marija S. Petrović, Jelena T. Petrović, Jelena V. Milojković, Milan M. Kragović, Časlav M. Lačnjevac, Mirjana D. Stojanović, Uticaj hemijske modifikacije na adsorpcione karakteristike biosorbenta na bazi koštica kajsija. Zaštita materijala 3 (2015) 321-328.

 • Jelena Milojković, Marija Mihajlović, Tatjana Šoštarić, Zorica Lopičić, Marija Petrović, Časlav Lačnjevac, Mirjana Stojanović, Ispitivanje efikasnosti različitih sorpcionih materijala za uklanjanje Cu(II) jona iz vodenih rastvora. Zaštita Materijala 3 (2014) 281-286.

DOKTORSKA DISERTACIJA

Doktorat
Doktorat2
Doktorat3
Doktorat4
Doktorat5