KONVERZIJA OTPADNE BIOMASE

Projekti

Trenutni  projekti i oni koje posebno želimo preferirati na ovom sajtu

01

PoC5099

Razvoj filtera na bazi biomase vodenog korova za uklanjanje polutanata teških metala i naftnih derivata iz otpadnih voda, Program Dokaz koncepta- Fond za inovacionu delatnost, 2020-2021

02

PoC5796

Postupak obogaćivanja jabučnog tropa cinkom – održava strategije u borbi protiv nedostatka mikronutrijenata u ishrani, Program Dokaz koncepta - Fond za inovacionu delatnost, 2020-2021

03

401-00-1210/2018-05

UNAPREDJENJE KVALITETA ŽIVOTNE SREDINE KROZ ODRŽIVO UPRAVLJANJE OTPADNOM BIOMASOM HIDROTERMALNOM KARBONIZACIJOM U ČVRSTA GORIVA , MINISATRSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE RS (2018)

04

TR 31003

TR 31003 - RAZVOJ TEHNOLOGIJA I PROIZVODA NA BAZI MINERALNIH SIROVINA I OTPADNE BIOMASE U CILjU ZAŠTITE RESURSA ZA PROIZVODNјU BEZBEDNE HRANE, MINISTARSTVO PROSVET, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA RS (2011-2020)