KONVERZIJA OTPADNE BIOMASE

Marija Petrović

Prezentacije sa naučnih skupova.

U nastavku možete se upoznati sa prezentacijama Marije Petrović preuzeti ih i pogledati u Power Point aplikaciji.

Prezentacije

AUTOR PREZENTACIJE

MARIJA PETROVIĆ

MARIJA PETROVIĆ, DOKTOR HEMIJSKIH NAUKA, NAUČNI SARADNIK

Fotografije

Preuzmite Power Point prezentaciju

IOC 50 poste Petrovic Marija
973 kb
Preuzmi
Prezentacija Petrovic Marija
3,19.mb
Preuzmi