KONVERZIJA OTPADNE BIOMASE

Marija Koprivica

Prezentacije sa naučnih skupova.

U nastavku možete se upoznati sa prezentacijama Marije Koprivica preuzeti ih i pogledati u Power Point aplikaciji.

Prezentacije

AUTOR PREZENTACIJE

MARIJA KOPRIVICA

MASTER HEMIČAR, ISTRAŽIVAČ SARADNIK

Fotografije

Preuzmite Power Point prezentaciju

17 YRC 2018 Marija Koprivica et al
3,35 mb
Preuzmi