KONVERZIJA OTPADNE BIOMASE

Tatjana Šoštarić

Prezentacije sa naučnih skupova.

U nastavku možete se upoznati sa prezentacijama Tatjane Šoštarić preuzeti ih i pogledati je u Power Point aplikaciji.

Prezentacije

AUTOR PREZENTACIJE

Tatjana Šoštarić

DR TATJANA ŠOŠTARIĆ, NAUČNI SARADNIK

Fotografije

Preuzmite Power Point prezentaciju

PRIMENA OTPADNE BIOMASE U SVRHU UKLANJANJA TEŠKIH METALA IZ OTPADNIH VODA
7 mb
Preuzmi