KONVERZIJA OTPADNE BIOMASE

Jelena Petrović

Prezentacije sa naučnih skupova.

Preuzmite Power Point prezentaciju

IOC 50 poster_Petrovic Jelena 2018.
1,27.mb
Preuzmi
Jelena Petrovic Memorijalni naucni skup 2018.
11,70.mb
Preuzmi
Petrovic Jelena Vodovod i kanalizacija 2018.
8,65.mb
Preuzmi
Petrovic et al GREEN2016.
11,44mb
Preuzmi
Petrovic et al IOC 2017.
9,82 mb
Preuzmi
Petrovic et al Memorijalni naucni skup
7,42 mb
Preuzmi