KONVERZIJA OTPADNE BIOMASE

Novi sajt

Ovaj sajt je urađen za potrebe projekta: TR 31003 - RAZVOJ TEHNOLOGIJA I PROIZVODA NA BAZI MINERALNIH SIROVINA I OTPADNE BIOMASE U CILjU ZAŠTITE RESURSA ZA PROIZVODNјU BEZBEDNE HRANE, MINISTARSTVO PROSVET, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA RS (2011-2018).
Iz aktivnosti projekta proistekao je i  projekat       "Unapređenje kvaliteta životne sredine kroz održivo upravljanje otpadnom biomasom hidrotermalnom konverzijom u čvrsta biogoriva", sufinansiran od strane Zelenog fonda za 2018. god. " Ministarstvo zaštite životne sredine Republike Srbije" , kojim rukovodi dr Marija Mihajlovic, viši naučni saradnik. ITNMS
Ideja je da se sajt nadogadjuje svim novoostvarenim rezultatima i novim projektima iz oblasti konverzije biomase, kao vid  desimaniceje rezultata.

Continue reading