KONVERZIJA OTPADNE BIOMASE

Projekti

Trenutni  projekti i oni koje posebno želimo preferirati na ovom sajtu

01

TR 31003

TR 31003 - RAZVOJ TEHNOLOGIJA I PROIZVODA NA BAZI MINERALNIH SIROVINA I OTPADNE BIOMASE U CILjU ZAŠTITE RESURSA ZA PROIZVODNјU BEZBEDNE HRANE, MINISTARSTVO PROSVET, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA RS (2011-2018)

02

401-00-1210/2018-05

UNAPREDJENJE KVALITETA ŽIVOTNE SREDINE KROZ ODRŽIVO UPRAVLJANJE OTPADNOM BIOMASOM HIDROTERMALNOM KARBONIZACIJOM U ČVRSTA GORIVA , MINISATRSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE RS (2018)