KONVERZIJA OTPADNE BIOMASE

Novi sajt

Ovaj sajt je urađen za potrebe projekta: TR 31003 - RAZVOJ TEHNOLOGIJA I PROIZVODA NA BAZI MINERALNIH SIROVINA I OTPADNE BIOMASE U CILjU ZAŠTITE RESURSA ZA PROIZVODNјU BEZBEDNE HRANE, MINISTARSTVO PROSVET, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA RS (2011-2018).
Iz aktivnosti projekta proistekao je i  projekat       "Unapređenje kvaliteta životne sredine kroz održivo upravljanje otpadnom biomasom hidrotermalnom konverzijom u čvrsta biogoriva", sufinansiran od strane Zelenog fonda za 2018. god. " Ministarstvo zaštite životne sredine Republike Srbije" , kojim rukovodi dr Marija Mihajlovic, viši naučni saradnik. ITNMS
Ideja je da se sajt nadogadjuje svim novoostvarenim rezultatima i novim projektima iz oblasti konverzije biomase, kao vid  desimaniceje rezultata.

Ukoliko imate neko dodatno pitanje, budite slobodni da nam se obratite.

Srdačan pozdrav

DR MIRJANA STOJANOVIĆ

NAUČNI SAVETNIK,
RUKOVODILAC PROJEKTA TR 31003,
MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA RS
(2011-2018)