KONVERZIJA OTPADNE BIOMASE

Organizaciona struktura

dr Marija L. Mihajlović

dr Marija L. Mihajlović

CURRICULUM VITAE

VIŠI NAUČNI SARADNIK

dr Jelena Milojković

dr Jelena Milojković

CURRICULUM VITAE (doktorat)

VIŠI NAUČNI SARADNIK

dr Jelena Petrović

dr Jelena Petrović

CURRICULUM VITAE (doktorat)

DOKTOR HEMIJSKIH NAUKA, NAUČNI SARADNIK

dr Marija Simić (Petrović)

dr Marija Simić (Petrović)

CURRICULUM VITAE (doktorat)

DOKTOR HEMIJSKIH NAUKA, NAUČNI SARADNIK

dr Mirko Grubišić

dr Mirko Grubišić

CURRICULUM VITAE (doktorat)

Doktor biotehničkih nauka, naučni saradnik

dr Marija Koprivica (Stanojević)

dr Marija Koprivica (Stanojević)

CURRICULUM VITAE
 MASTER HEMIČAR, NAUČNI SARADNIK