KONVERZIJA OTPADNE BIOMASE

Organizaciona struktura

Mirjana Stojanović

Mirjana Stojanović

CURRICULUM VITAE

DR MIRJANA STOJANOVIĆ, NAUČNI SAVETNIK

Pogledajte CV

Marija L. Mihajlović

Marija L. Mihajlović

CURRICULUM VITAE

DR MARIJA L. MIHAJLOVIĆ VIŠI NAUČNI SARADNIK

Pogledajte CV

Jelena Milojković

Jelena Milojković

CURRICULUM VITAE (doktorat)

DR JELENA MILOJKOVIĆ, NAUČNI SARADNIK

Pogledajte CV

Jelena Petrović

Jelena Petrović

CURRICULUM VITAE (doktorat)

JELENA PETROVIĆ, DOKTOR HEMIJSKIH NAUKA, NAUČNI SARADNIK

Pogledajte CV

Marija Petrović

Marija Petrović

CURRICULUM VITAE (doktorat)

MARIJA PETROVIĆ, DOKTOR HEMIJSKIH NAUKA, NAUČNI SARADNIK

Pogledajte CV

Mirko Grubišić

Mirko Grubišić

CURRICULUM VITAE (doktorat)

DR MIRKO GRUBIŠIĆ Doktor biotehničkih nauka, naučni saradnik

Pogledajte CV

Tatjana Šoštarić

Tatjana Šoštarić

CURRICULUM VITAE (doktorat)

DR TATJANA ŠOŠTARIĆ, NAUČNI SARADNIK

Pogledajte CV

Zorica Lopičić

Zorica Lopičić

CURRICULUM VITAE (doktorat)

DR ZORICA LOPIČIĆ, NAUČNI SARADNIK

Pogledajte CV

Marija Kojić

Marija Kojić

CURRICULUM VITAE

MARIJA KOJIĆ, MASTER INŽENJER TEHNOLOGIJE, ISTRAŽIVAČ PRIPRAVNIK

Pogledajte CV

Marija Koprivica

Marija Koprivica

CURRICULUM VITAE

MARIJA KOPRIVICA (STANOJEVIĆ), MASTER HEMIČAR, ISTRAŽIVAČ SARADNIK

Pogledajte CV