RENEWABLE BIOMASS MANAGEMENT
Mirjana Stojanović

Mirjana Stojanović

CURRICULUM VITAE

DR MIRJANA STOJANOVIĆ, PhD, PRINCIPAL RESEARCH FELLOW

Read more

Marija L. Mihajlović

Marija L. Mihajlović

CURRICULUM VITAE

DR MARIJA L. MIHAJLOVIĆ SENIOR RESEARCH ASSOCIATE

Read more

Sav sadržaj na stranicama sajta konverzijabiomase.com, ukoliko to nije naznačeno, u vlasništvu je Instituta za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina, ITNMS.

Fotografije, video materijal, kao i drugi media elementi su ili u direktnom vlasništvu ili imaju dozvolu od pravnog entiteta, vlasnika iste.

Ukoliko želite da koristite nešto od materijala sa našeg sajta a to su tekstovi, PDF fajlovi i Power Point prezentacije, video snimke i fotografije, neophodno je da od nas tražite odobrenje.
Ukoliko biste sami, bez naše dozvole koristili gore navedeni sadržaj, možete odgovarati i protiv takvog prekršioca biće podneta adekvatna pravna mera.

 

DR MIRJANA STOJANOVIĆ

NAUČNI SAVETNIK,
RUKOVODILAC PROJEKTA TR 31003,
MINISTARSTVO PROSVET,
NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA RS
(2011-2018)