RENEWABLE BIOMASS MANAGEMENT

Terms of use

Sav sadržaj na stranicama sajta konverzijabiomase.com, ukoliko to nije naznačeno, u vlasništvu je Instituta za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina, ITNMS.

Fotografije, video materijal, kao i drugi media elementi su ili u direktnom vlasništvu ili imaju dozvolu od pravnog entiteta, vlasnika iste.

Ukoliko želite da koristite nešto od materijala sa našeg sajta a to su tekstovi, PDF fajlovi i Power Point prezentacije, video snimke i fotografije, neophodno je da od nas tražite odobrenje.
Ukoliko biste sami, bez naše dozvole koristili gore navedeni sadržaj, možete odgovarati i protiv takvog prekršioca biće podneta adekvatna pravna mera.

 

DR MIRJANA STOJANOVIĆ

NAUČNI SAVETNIK,
RUKOVODILAC PROJEKTA TR 31003,
MINISTARSTVO PROSVET,
NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA RS
(2011-2018)