KONVERZIJA OTPADNE BIOMASE

Marija Kojić

CURRICULUM VITAE

MARIJA KOJIĆ, MASTER INŽENJER TEHNOLOGIJE, ISTRAŽIVAČ PRIPRAVNIK

 

Kontakt:

Institut za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina

Franše d'Eperea 86, Beograd

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Tel: 011/369-17-22

OBRAZOVANJE

2016 – trenutno- Doktorske studije na Tehnološko-metalurškom fakultetu, Univerziteta u Beogradu

Modul: Hemija

2015 - 2016. Master studije na Tehnološko-metalurškom fakultetu, Univerziteta u Beogradu

Modul: Hemijsko inženjerstvo, Kontrola kvaliteta

2011 - 2015. Osnovne studije na Tehnološko-metalurškom fakultetu, Univerziteta u Beogradu

Modul: Hemijsko inženjerstvo, Kontrola kvaliteta

 

PROFESIONALNO ISKUSTVO

12/2016- trenutno- Laboratorija za hemiska ispitivanja, Institut za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina (ITNMS), Beograd.

OBLAST ISTRAŽIVANJA

 • Rešavanje problema iz oblasti životne sredine;

 • Razvoj adsorbenata na bazi otpadne biomase u cilju uklanjanja različitih polutanata iz životne sredine;

 • Razvoj i implementacija novih tehnologija konverzije otpadne biomase i primena dobijenih proizvoda;

 • Rešavanje problema iz oblasti analitičke hemije;

 • Razvoj novih i usavršavanje postojećih analitičkih metoda i postupaka.

REFERENCE

OBJAVLjENI RADOVI MEĐUNARODNOG ZNAČAJA (M20)

Rad u nacionalnom časopisu M24 (3.0)

 1. Mirko Grubišić, Mirjana Stojanović, Marija Mihajlović, Jelena Milojković, Časlav Lačnjevac, Marija Kojić, Ljiljana Bošković-Rakočević (2017), Sage extract as an inxibitor of steel and copper corrosion, Zastita Materijala 58 (4), strane 487 – 497, ISSN 0351-9465

http://idk.org.rs/izdanja-2017-godine/zastita-materijala-4-2017/

ZBORNICI SA MEĐUNARODNIH NAUČNIH SKUPOVA (M30)

Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini M33 (1.0)

 1. Petrovic Јelena, Mihajlović Marija, Petrović Marija, Stojanović Mirjana, Kojić Marija, Lopičić Zorica (2018) Grape pomace hydrochar as an efficient adsorbent for cadmium removal, The 50th International October Conference of Mining and Metallurgy, 30 September-3 October 2018, Bor Lake, Bor, Serbia Ed. Ana Kostov, Milenko Ljubojev; ISBN: 978-86-7827-050-5; COBISS.SR-ID 267792140; pp 339-345.

 2. Jelena Petrović, Marija Mihajlović, Mirjana Stojanović, Marija Petrović, Marija Kojić, Jelena Milojković (2017) Enhanced Cu2+ adsorption ability of grape pomace hydrochar upon alkali modification, 49th INTERNATIONAL OCTOBER CONFERENCE  on Mining and Metallurgy, 18 – 21 October 2017, Hotel Jezero, Bor Lake, Serbia, Org. Technical Faculty in Bor, University of Belgrade and Mining and Metallurgy Institute in Bor, str. 144-148.

 

Saopštenja sa medjunarodnog skupa štampano u izvodu M34 (0.5)

 

 1. Marija Kojić, Jelena Petrović, Mirjana Stojanović, Marija Petrović, Marija Mihajlović, Marija Koprivica, Jelena Milojković (2018) Uticaj procesne temperature na strukturne karakteristike dobijenih hidročađi, Međunarodna naučna konferencija, Zelena ekonomija i zaštita životne sredine, 23-25. april 2018. Beograd, Naučno-stručno društvo za zaštitu životne sredine Srbije: „Ecologica“, Glavni urednik: Prof. dr Larisa Jovanović, ISBN 978-86-89061-11-6, 69

 2. Marija Petrović, Tatjana Šoštarić, Mirjana Stojanović, Jelena Petrović, Marija Kojić, Jelena Milojković, Zorica Lopičić (2017) Agricultural wastes as low cost material for heavy metals removal, Metalurgical&Materials Engineering Congress of South-East Europe, MME SEE 2017, Beograd 21-23. Jun 2017, str 48. ISBN 978-86-87183-29-2.

 

OBJAVLjENI RADOVI NACIONALNOG ZNAČAJA (M50)

 

Rad u vodećem časopisu nacionalnog značaja M51 (2.0)

 

 1. Jelena Petrović, Marija Mihajlović, Mirjana Stojanović, Marija Petrović, Marija Kojić, Tatjana Šoštarić, Časlav Lačnjevac (2017) Zatvaranje životnog ciklusa otpadne biomase hidrotermalnom karbonizacijom, Zaštita materijala i životne sredine, godina IV, broj 1, strane 50-58, ISSN:1800-9573

 2. Jelena Milojković, Marija Mihajlović, Zorica Lopičić, Tatjana Šoštarić, Jelena Petrović, Marija Kojić, Mirjana Stojanović (2017), Biosorption of heavy metals from mining influenced water, 49th INTERNATIONAL OCTOBER CONFERENCE  on Mining and Metallurgy, 18 – 21 October 2017, Hotel Jezero, Bor Lake, Serbia, Org. Technical Faculty in Bor, University of Belgrade and Mining and Metallurgy Institute in Bor, 338-341 ISBN 978-86-6305-066-2

 

ZBORNICI SKUPOVA NACIONALNOG ZNAČAJA (M60)

 

Saopštenja sa skupa nacionalnog značaja po pozivu štampana u celini M61 (1.5)

 

 1. Jelena Petrović, Marija Mihajlović, Marija Petrović, Mirjana Stojanović, Marija Kojić, Optimizacija procesa hidrotermalne karbonizacije komine grožđa i primena dobijene hidročađi (pozivno predavanje), VI Memorijalni naučni skup iz zaštite životne sredine „Docent dr Milena Dalmacija“, Izdavač: Prirodno-matematički fakultet Novi Sad, Glavni urednici: docent dr Dragana Tomašević Pilipović, docent dr Đurđa Kerkez,  29-30. 3. 2018, Novi Sad, sekcija UO-01, strane1-6

 

Saopštenja sa skupa nacionalnog značaja štampano u celini M63 (0.5)

 

 1. Bojan Tanaskovski, M. Radomirović, Marija Petrović, Marija Kojić, Slavka Stanković, Određivanje hemijskog sastava i kvaliteta sedimenta bokokokotorskog zaliva. 46. godisnja konferencija o aktuelnim temama koriscenja i zastite voda,VODE 2017, Vršac, 6-9. jun 2017, str. 231-236.

 2. Marija Petrović, Tatjana Šoštarić, Mirjana Stojanović, Jelena Petrović, Jelena Milojković, Marija Kojić, Slavka Stanković, Kukuruzna svila kao adsorbent teških metala iz otpadnih voda. 46. godisnja konferencija o aktuelnim temama koriscenja i zastite voda, VODE 2017, Vrsac, 6-9. jun 2017, str. 337-342.

 3. Jelena Milojković, Zorica Lopičić, Marija Petrović, Marija Mihajlović, Jelena Petrović, Marija Kojić, Mirjana Stojanović, 2017, Biosorpcijakao održiva metoda za uklanjanje polutanata iz otpadnih voda,38. Međunarodni stručni skup "VODOVOD I KANALIZACIJA 2017", Kragujevac 10-13 Oktobra, Izdavač: Savez inženjera i tehničara, Urednik: prof.dr.ČaslavLačnjevac, ISBN 978-86-80067-36-0. COBBIS -ID,246436364 st.175-180

 

Saopštenja sa skupa nacionalnog značaja štampano u celini M63 (1.0)

 1. Slavka Stanković, Ana Perošević, Nikola Petrović, Milica Ivković, Marija Kojić, Milena Radomirović, Antonije Onjia, The influnce of seawater physicochemical parameters on the content of trace elements in mussels and surface sediment, 8 Simpozijum Hemija i
  zaštita životne sredine sa međunarodnim učešćem, ENVIROCHEM 2018, Knjiga izvoda, str. 71-72.

 

 

ČLANSTVA

Od 2017. godine član organizacije ̎Žene u održivoj energetici, klimatskim promenama i zaštiti životne sredine ̎